Ochrona prywatności

 • 1. Informacje ogólne

Jobbler.pl jest platformą zarządzaną przez Jobbler GmbH & Co. KG, Am Sandtorkai 30, D-20457 Hamburg (zwanym dalej Operatorem Platformy). cyfrowym rynkiem poszukiwania pracy, który umożliwia wyszukanie ogłoszeń o pracy umieszczonych przez pracodawców i wyszukiwanie pracowników i Jobblers (zwanych dalej Jobblers). Platforma może być używana zarówno poprzez stronę internetową www.jobbler.pl i poprzez aplikację zaprojektowaną dla urządzeń mobilnych (smartfonów). Poniższa informacja na temat ochrony danych odnosi się do platformy.

Podczas gromadzenia, przetwarzania i użycia danych personalnych (takich jak imię i nazwisko, adres, adres poczty e-mail, numer telefonu, fotografie, datę urodzenia, płeć, curriculum vitae, dane GPS przebytej trasy, adres IP, pory odwiedzin, odwiedzone strony itd) przestrzegamy przepisów polskich dotyczących ochrony danych osobowych. Traktujemy wszystkie Twoje dane ze ścisłą poufnością. Wszyscy nasi pracownicy zostali zobowiązani przestrzegania wymogów ochrony danych. Podjęliśmy środki ostrożności w celu zapobieżenia utracie danych lub nieautoryzowanemu dostępowi do danych.

 • 2. Gromadzenie, przetwarzanie i użycie danych personalnych.

Gromadzimy dane w celu ustanowienia, zdefiniowania lub zmiany relacji kontraktowej.

Gromadzimy także, przetwarzamy i używamy danych w celu kontaktu z Tobą. Jeżeli subskrybowałeś nasz “newsletter” kontaktujemy się z Tobą również przy jego użyciu.

Gromadzimy, przetwarzamy i używamy dane oparte na informacjach dobrowolnie i automatycznie wprowadzonych przez Ciebie. Jeżeli Twoja zgoda będzie wymagana, będziesz powiadomiony o tym i o możliwości jej cofnięcia.

Twoje dane będą przechowywane jedynie do wykorzystania w celu, do którego są przeznaczone. W przypadku konieczności spełnienia wymogów prawnych w odniesieniu do okresu przechowywania danych, okres ten nie może być dłuższy niż 10 lat.

 • 3. Rejestracja

Platforma może być użyta do pewnego stopnia bez rejestracji. Użytkownik może, na przykład, oglądać oferty pracy bez zarejestrowania. Aby w pełni skorzystać z możliwości aplikacji, w sczególności umieścić ogłoszenie o pracy, przeglądać spersonalizowane oferty pracy lub wysyłać aplikacje niezbędna jest rejestracja. W celu rejestracji użytkownik musi wpisać adres e-mail i hasło, a także datą urodzin i określeniem płci. Jako alternatywa jest możliwa rejestracja poprzez sieć społecznościową Facebook (zarządzaną przez Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, U.S.A. (zwaną dalej “Facebook”), jeżeli użytkownik posiada już profil Facebook. W takim przypaku imię i nazwisko, areds e-mail, data urodzin, płeć i miejsce zamieszkania będą przesłane do nas przez Facebook (w zależności od ustawień dostępności na Facebook) i przechowane w profilu użytkownika.

Wiadomosć e-mail potwierdzająca wprowadzeie danych zostanie wysłana na adres e-mail podany wcześniej, aby potwierdzić ich przynależność do konkretnego użytkownika. Rejestracja zostaje potwierdzona poprzez kliknięcie linku w przesłanym e-mailu.

 • 4. Profil

Po zarejestrowaniu będziesz posiadał profil publiczny na platformie, który możesz zmieniać lub dodawać do niego dane w każdej chwili. Możesz także dodać zdjęcie profilowe, imię i nazwisko, miejsce zamieszkania. Wszystkie umieszczone dane mogą być zmieniane lub skasowane. Jobbler’si mogą również dodawać lub kasować swoje curriculum vitae, doświadczenia w pracy, umiejętności.

Jeżeli jesteś pracodawcą, Twoje imię i nazwisko i ewentualne zdjęcie profilowe będzie automatycznie widoczne w profilu publicznym. Dostępność informacji dla pracodawcy (o poszukującym pracy), odnoszących się do curriculum vitae lub wcześniejszych doświadczeń w pracy, zależy od indywidualnej decyzji Jobbler’a w odniesieniu do danej aplikacji lub wpisanych ustawień.

 • 5. Wiadomości

Wiadomości mogą być wymieniane pomiędzy Jobbler’sami i pracodawcami jedynie w powiązaniu z aktywną aplikacją.

Jeżeli Jobbler wycofa aplikację, wszystkie informacje i wiadomości związane z aplikacją zostaną usunięte po obu stronach.

 • 6. Aktywne powiadomienia i śledzenie

Jobblers otrzymują aktywne powiadomienia przez aplikację o odpowiedniej ofercie w danej lokalizacji. Funkcja może być wyłączona w Ustawieniach.

 • 7. Geo-poszukiwanie

Kiedy aplikacja zostaje uruchomiona, automatycznie lokalizuje oferty pracy w obszarze użytkownika. Dane dotyczące lokalizacji nie są przechowywane do dalszego użycia. Lokalizacja użytkownika jest aktualizowana po każdym uruchomieniu aplikacji. Jobbler’si mogą używać narzędzia wyszukiwania poprzez kliknięcie w przycisk “Wyszukiwanie”. W takim przypadku droga pokonywana przez użytkownika jest przechowywana przez terminal GSP na urządzeniu. Jobbler może wówczas wyszukać i wyświetlić oferty pracy niedaleko trasy. Kiedy wyszukiwanie jest zakończone system wyświetla przegląd ofert. Powyższe dane mogą być zachowane tylko raz. Nie są przechowywane permanentnie.

 • 8. Powiadomienia

W przypadku istotnych zmian związanych z profilem użytkownika zostaniesz poinformowany pocztą e-mail. Zmiany obejmują w szczególności rekomendacje ogłoszeń o pracy, statusy aplikacji, nowe wiadomości w wewnętrznej skrzynce e-mailowej. Możesz użyć ustawień prywatności, aby wyłączyć lub kontynuować otrzymywanie powiadomień.

 • 9. Newsletter

Poprzez subskrypcję naszego “Newslettera” podczas rejestracji lub później, wydajesz zgodę na użycie Twojego adresu e-mail w celach promocyjnych. W każdej chwili możesz odwołać zgodę na dalsze używania promocyjne e-maila lub zakończyć subskrybcję “newslettera” poprzez odpowiednie zmiany w ustawieniach prywatności lub poprzez wysłanie e-maila do …….

 • 10. Płatność

Jeżeli używasz naszych bezpłatnych usług, będziemy gormadzić, przetwarzać i używać wprowadzonych informacji o płatności (np.. Informacji o rachunku bankowym lub karcie kredytowej) w celu fakturowania i przeprowadzenia płatności przez wybrany kanał (PayPal, direct debit, karta kredytowa, szybki transfer, faktura)

 • 11. Użycie danych

Gromadzimy dane dotyczące użycia aplikacji, które są niezbędne do rozliczenia płatności za jej użycie. Użycie powyższych danych zawiera, w szczególności, informacje idnetyfikujące użytkownika, informacje dotyczące zakresu czasowego użycia (start i zakończenie), informacje odnoszące się do danych wyszukiwanych przez użytkownika.

 • a) Pliki logowania

Dane dotyczące każdego dostępu do serwera, które są tansmitowane prez przeglądarkę lub aplikację, są automatycznie gromadzone na serwerze. Dane te zawierają informację na temat odwiedzanej strony, datę i porę dostępu, ilość transmitowanych danych, potwierdzenie skutecznego dostępu, typ i wersję przeglądarki, typ systemu operacyjnego użytkownika, adres URL (stronę uprzednio odwiedzoną) adres IP i nazwę hosta komputera łączącego się. Gromadzone dane nie zawierają odniesień do konkretnych osób. Adres IP w szczególności jest rejestrowany w skróconej formie. Dane te nie są kojarzone z innymi danymi. Dane dotyczące logowania są użyte wyłącznie dla cełów analizy statystycznej dla prowadzenia, ochrony i optymalizacji naszej strony. Jakkolwiek zachowujemy prawo do koniecznego badania danych jeżeli zachodzi przypuszczenie ich użycia niezgodnego z prawem.

 • b) Google Analytics

Nasza platforma używa Google Analytics, serwis analityczny prowadzony przez Google, Inc (“Google”). Google Analytics używa plików “cookies”, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze i które umożliwiają analizę w jaki sposób używana jest strona. Informacje generowane przez pliki “cookies” o użyciu strony są gromadzone na serwerze Google w USA.

Używamy anonimizacji IP na naszej stronie. Twój adres IP jest najpierw skracany przed przechowaniem go w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej lub innym państwie będącym stroną Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych wypadkach komletny adres IP będzie wysłany na serwer Google w USA i ukryty tamże. Ukrycie adresu IP jest aktywowane na tej stronie. Google użyje tej informacji w imieniu operatora strony w ocenie użycia strony, w opracowaniu raportów na temat aktywności strony lub w celu dostarczenia operatorowi strony innych usług związanych z użyciem strony lub internetu.

Dostarczony do Google Analytics przez operatora internetowego adres IP nie będzie kojarzony z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz zablokować przechowywanie plików “cookies” poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Zwróć jednak uwagę, iż powyższe może spowodować brak w korzystania z pełnej fukncjonalności strony. Możesz również zablokować gromadzenie i przetwarzanie informacji generowanych przez pliki “cookies” w odniesieniu do Twojej aktywności (włącznie z adresem IP) poprzez ściągnięcie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki z tego linku :

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Jako alternatywę dla wtyczki przeglądarki lub dlla przeglądarki na urządzeniach mobilnych, możesz zablokować gromadzenie danych przez Google Analytics przez kliknięcie na link poniżej. Odpowiedni plik zostanie umieszczony w celu zablokowania gromadzenia Twoich danych podczas odwiedzania strony.

Jeżeli skasujesz swoje “cookies”, będziesz musiał kliknąć w ten link ponownie.

 • c) Wtyczki Facebook

Nasza platforma korzysta z wtyczek społecznościowych dostarczanych przez sieć społeczną Facebook, który jest obsługiwany przez Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornia, 94025, USA (zwany dalej” Facebook “). Wtyczki są rozpoznawalne poprzez logo Facebook’a (białe “f” na niebieskim tle i określenie “Like”, lub symbol “kciuk w górę”) lub są oznaczone jako “Facebook social plugin”. Listę wtyczek i tego jak wyglądają można zobaczyć tutaj:

https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Gdy użytkownik otwiera stronę platformy z taką wtyczkę, przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebook’a bezpośrednio do przeglądarki użytkownika, który integruje ją na stronie. Z tego powodu operator platformy nie ma wpływu na ilość danych, które Facebook pobiera za pomocą wtyczki, a zatem doradza swoim użytkownikom według najlepszej wiedzy, co następuje:

Przez włączenie wtyczki, Facebook otrzymuje informacje, poprzez które użytkownik uzyskał dostęp do powiązanej strony platformy. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook jest w stanie powiązać z kontem na Facebooku wizyty użytkownika. Gdy użytkownicy korzystają z wtyczki, na przykład poprzez kliknięcie przycisku Like lub napisanie komentarza, powiązane informacje są przesyłane bezpośrednio z przeglądarki użytkownika do Facebook, gdzie będą przechowywane. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebook, nadal jest możliwe, że Facebook będzie przechowywać adres IP danego użytkownika. Według informacji dostarczonych przez Facebook, jedynie zanonimizowany adres IP jest zapisywany, gdy Facebook jest dostępny z Niemiec.

Więcej informacji na temat celu i zakresie zbierania danych przez Facebook’a i jak Facebook dalej przetwarza i wykorzystuje zebrane dane, wraz z informacjami na temat praw pokrewnych użytkownika i opcji w ustawieniach, które umożliwiają ochronę prywatności użytkownika, należy odnieść się do Polityki Informacyjnej Facebook’a

https://www.facebook.com/about/privacy/.

Jeżeli użytkownik jest członkiem Facebook’a i nie chce, aby Facebook gromadził dane o nim/niej za pośrednictwem tej strony lub aby nie łączył tych danych z jego/jej informacjami przechowywanymi na Facebooku, użytkownik musi wylogować się z Facebook przed odwiedzeniem naszej platformy. Dalsze ustawienia i opcje blokowania wykorzystania danych w celach promocyjnych są dostępne we właściwych ustawieniach profilu na Facebooku:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

 • d) Twitter

Nasza platforma używa przycisków serwisu Twitter. Usługa ta świadczona jest przez Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, U.S.A. Usługa jest powiązana z terminami takimi jak “Twitter” lub “Follow us”, które są rozpoznawalne przez stylizowany obrazek drozda (niebieski ptak). Przyciski mogą być użyte do udostępnienia strony na Twitterze lub śledzenia dostawcy na Twitterze.

Gdy użytkownik wyszuka stronę na platformie, która zawiera taki przycisk, przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie do serwerów Twitter’a. Zawartość przycisków Twitter’a jest bezpośrednio transmitowana do przeglądarki użytkownika. Dostawca wówczas nie ma kontroli nad ilością informacji które gromadzi Twitter za pomocą wtyczki, i doradza użytkownikom według jego najlepszej wiedzy, co następuje: Jedynie adres IP autora oraz adres URL strony internetowej są przesyłane gdy przycisk jest załadowany, ale nie do celów innych niż wyświetlenie przycisku.

W celu uzyskania dalszych informacji odsyłamy do polityki prywatności Twitter’a :

http://twitter.com/privacy.

 • e) Google Adsense

Nasza platforma korzysta z Google AdSense, usługi udostępnianej przez Google, Inc. ( “Google”) do integracji reklam. Google AdSense używa cookies, małych plików tekstowych, które są umieszczone na komputerach użytkowników w celu ułatwienia analizy odwiedzania strony internetowej. Google AdSense używa również “web beacons” – niewidocznej grafiki. Za pomocą tych markerów internetowych mogą być analizowane informacje takie jak ruch użytkowników na stronie internetowej.

Informacje generowane przez cookie i sygnalizatory WWW związane z korzystaniem z naszej platformy (w tym adresy IP użytkowników) i dostarczaniem formatów reklamowych są przesyłany do przechowywania na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Te informacje mogą być ujawnione przez Google swoim kontrahentom. Google jednak nie skojarzy adresu IP użytkownika z innymi danymi zapisanymi przez Ciebie.

Użytkownicy mogą uniemożliwić instalację cookies za pomocą odpowiedniego ustawienia przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że może to uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony. Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google, w sposób i dla celu opisanego powyżej, danych zebranych za pośrednictwem tej strony.

 • 12. Pliki Cookies

Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowują na urządzeniu dostępowym użytkownika (stacjonarny PC, laptop, tablet, smart phon i inne) konkretne informacje dotyczące urządzenia. Pliki cookie nie stanowią oparcia dla programów, również wirusy nie mogą być przesyłane do komputera za ich pośrednictwem.

Używamy tymczasowych cookie, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki i trwałych plików cookie, które są usuwane automatycznie po określonym czasie.

Przejściowe cookies obejmują, w szczególności, cookies sesyjne. Cookies sesyjne przechowywują “identyfikator sesji”, za pomocą którego różne zapytania z przeglądarki są związane z jedną wspólną sesję.

Ponadto, używamy trwałych plików cookie, które pozwalają, aby użytkownik pozostał trwale zalogowany do platformy na urządzeniu dostępowym użytkownika.

Użytkownicy mają pewną kontrolę nad tym, jak wykorzystywane są pliki cookies. Większość przeglądarek zawiera opcję dla ograniczenia lub całkowitego uniemożliwienia przechowywania plików cookie. Cookies mogą być usuwane z przeglądarki również po tym jak zostały zapisane. Należy jednak pamiętać, że usunięcie i / lub wyłączenie cookies będzie ograniczało możliwość pełnego korzystania z platformy i wpłynie na wygodę użytkowania.

 • 13. Ujawnienie zawartości

Pod żadnym warunkiem dane personalne użytkowników nie są sprzedawane lub wypożyczane stronom trzecim. Ujawnienie informacji stronom trzecim może nastąpić tylko jeżeli jest to wymagane warunkami wykonania umowy, użytkownik wyraził na to zgodę, czy jest to wymagane od nas przez prawo.

W pewnych okolicznościach operator platformy może być uprawniony lub zobowiązany do ujawnienia danych na podstawie przepisów prawa, przez władzę lub sąd (informacja może zostać udzielona, na przykład, do celów egzekwowania prawa, dla uniknięcia ryzyka, lub w celu ochrony praw własności intelektualnej).

Jeśli partnerzy biznesowi wspomagają gromadzenie, przetwarzanie lub wykorzystywanie danych, robią to na podstawie umowy o pracę. Jako klient wchodzimy do umowy z partnerem biznesowym na zasadzie kontraktu przetwarzania danych zobligowani, aby zapewnić pełną ochronę danych. Pozostajemy odpowiedzialni jednak w dalszym ciągu za dane na podstawie prawa o ochronie danych osobowych i jesteśmy uprawnieni do kierowania naszymi kontrahentami.

 • 14. Kasowanie zawartości

Możesz zażądać skasowania tych danych personalnych, które nie są przedmiotem wymagań retencyjnych. Zlikwidujemy, w szczególności, natychmiast (nie później niż trzeciego dnia roboczego) Twóje konto członkowskie lub zablokujemy subskrybcję jeżeli wysłałeś do nas e-maila na adres office@jobbler.pl.

Dane personalne będą skasowane również jeżeli informację nie są dłużej potrzebne do celów dla których zostały przeznaczone lub ich przechowywanie jest niezgodne z prawem.

 • 15. Prawo do informacji

Na żądanie użytkownika poinformujemy, bezpłatnie i na piśmie, czy przechowujemy dane personalne użytkownika odnoszące się do jej/jego osoby i jakie są to dane. Na żądanie skorygujemy nieprawidłowe dane. Każdy użytkownik ma prawo do zablokowania lub kasacji jej/jego danych.

Żądanie może być skierowane do Jobbler GmbH & Co. KG, Am Sandtorkai 30, D-20457 Hamburg, Fax: +49 40 2981 34 39 9, E-Mail: office@jobbler.pl

Dane aktualne na: 01.09.2016